Δίδυμα Λουτρά του Σινάν του Αλατά

Ενδιαφέροντα δείγματα οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα.Αποτελούνται από το ανδρικό και το γυναικείο τμήμα. Αναφέρονται ήδη από τον 17ο αι. από τον τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή. Τα Δίδυμα Λουτρά του Σινάν του Αλατά ιδρύθηκαν πριν από το 1640 και λειτούργησαν κανονικά μέχρι και το 1935. Κατατάσσονται ανάμεσα στα μεγάλα λουτρά του ελλαδικού χώρου και αποτελούνται από το γυναικείο και το ανδρικό τμήμα, όμοια μεταξύ τους, γεγονός στο οποίο οφείλεται και το όνομά τους. Τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο τμήμα του δίδυμου λουτρώνα, ο θόλος είναι χτισμένος με οπτόπλινθους και το ύψος του φτάνει περί τα 12,5 μέτρα. Στο κέντρο του κάθε θόλου υπάρχει άνοιγμα, με σκοπό το φωτισμό της αίθουσας, σε συνδυασμό βέβαια με τα περιμετρικά της παράθυρα. Στα Δίδυμα Λουτρά του Σινάν του Αλατά, η μετάβαση των φορτίων από το οκταγωνικό τύμπανο του θόλου στους περιμετρικούς τοίχους, γίνεται με ζώνη περσικών τριγώνων. Η ίδια λύση συναντάται στα πρώιμα παραδείγματα οθωμανικών λουτρών στον ελλαδικό χώρο. Το γυναικείο τμήμα εμπλέκεται με το ανδρικό και αναπτύσσονται σε σχήμα Γ. Το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στο τμήμα των γυναικών, ενώ το μπλε, σε αυτό των ανδρών. Η αύξηση της έντασης των χρωμάτων αντιστοιχεί στο σταδιακό πέρασμα του επισκέπτη από τους ψυχρότερους στους θερμότερους χώρους του λουτρού.

Οθωμανικά Μνημεία

Σχετικές καταχωρήσεις

Δώστε την αξιολόγηση σας

Βαθμολογήστε αυτή την καταχώρηση κάνοντας κλικ στα άστρα παρακάτω

Send To Friend

Επιβεβαίωση Captcha
captcha image

Send Inquiry

Επιβεβαίωση Captcha
captcha image